අන්තර්ගතයට යන්න

මගේ නම ඩේවිඩ්, මම බාර්සිලෝනා (ස්පාඤ්ඤය) හි ජීවත් වන අතර මම සෙල්ලම් කරමින් සිටිමි Roblox වසර 5 කට පෙර, මම ක්‍රීඩාවෙන් ඉගෙන ගන්නා දේ සියලු දෙනා සමඟ බෙදා ගැනීමට මෙම ප්‍රජාව පිහිටුවීමට තීරණය කළ විට. ඔබ එයට කැමති යැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි TodoRoblox සහ අදහස් වලින් ඔබව හමුවෙමු;)