Treci la conținut

Aviz legal


Datele de identificare

În conformitate cu prevederile articolului 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțului electronic, mai jos, vă oferim datele necesare proprietarului paginii web. todoroblox.com (denumit în continuare „Pagina Web”) furnizor de servicii:

– Denumirea sau denumirea corporativă: RSQUARED SOLUTIONS, SL

– Cod de identitate sau cod fiscal: B88548995

– Reședința sau adresa: CALLE ATENAS 2, 1D, 28224 POZUELO DE ALARCÓN (SPANIA)

- Adresa de email: [e-mail protejat]

Conditii generale de utilizare

Aceste condiții generale de utilizare și navigare (denumite în continuare „Condițiile”), au scopul de a reglementa relația dintre proprietarul site-ului, în calitate de furnizor de servicii, și utilizatorii care accesează, navighează și se bucură de serviciul oferit (denumit în continuare individual ca „Utilizator” sau colectiv ca „Utilizatori”).

Site-ul oferă Utilizatorilor informații generale despre produsele și serviciile sale (denumite în continuare „Conținutul”), toate în conformitate cu aceste Condiții.

În cazul în care utilizatorul continuă să navigheze și să folosească serviciile pe care le oferim prin intermediul Site-ului nostru, acesta acceptă fără rezerve de nici un fel, aceste Condiții de utilizare.

Proprietarul Site-ului își rezervă dreptul de a modifica aceste Condiții în orice moment și la discreția sa, așa că sfătuim Utilizatorul să le revizuiască frecvent.

proprietate intelectuală

Protecția juridică a conținutului

Proprietarul Site-ului este, de asemenea, deținătorul drepturilor de exploatare a proprietății intelectuale și industriale a Site-ului, inclusiv a întregului Conținut și a elementelor acestuia (de exemplu, texte, imagini, audio și videoclipuri) disponibile pe Site. precum și pe cele pe care le-ați găzduit pe site-uri terțe, fie pentru că sunt proprietatea dumneavoastră, fie pentru că ați obținut drepturile corespunzătoare pentru utilizarea lor. De asemenea, proprietarul a obținut autorizațiile corespunzătoare legate de drepturile de imagine ale celor care apar pe Site-ul său.

Reproducerea, copierea sau distribuirea totală sau parțială a Conținutului este interzisă, fără autorizarea expresă a proprietarului. În nici un caz nu se va înțelege că accesul și navigarea Utilizatorului implică o renunțare, transmitere, licență sau transfer total sau parțial la respectivele drepturi de către proprietarul Site-ului. De asemenea, este interzisă modificarea, copierea, reutilizarea, exploatarea, reproducerea, comunicarea publică, transmiterea, utilizarea, tratarea sau distribuirea în orice mod a întregului sau unei părți a Conținuturilor și elementelor Site-ului în scopuri publice sau comerciale, dacă nu au cu autorizarea expresă și scrisă a proprietarului acesteia.

Prin urmare, în conformitate cu paragraful anterior, Utilizatorul poate, pe lângă vizualizarea Conținuturilor și elementelor Site-ului, să efectueze printuri, copii sau descărcări ale acestora, cu condiția ca astfel de acțiuni să fie îndreptate exclusiv către uzul personal și privat al acestora.

Utilizarea datelor de contact ale proprietarului (adresa poștală, adresa de e-mail) pentru trimiterea oricărui tip de comunicare comercială este, de asemenea, interzisă, cu excepția cazului în care au fost obținute în prealabil autorizațiile necesare în conformitate cu reglementările aplicabile.

Mărci și logo-uri asociate

Mărcile înregistrate incluse în Site aparțin proprietarului lor sau unor terți, cu autorizarea acestora pentru utilizarea lor pe Site.

Celor care navighează pe site le este interzis să folosească respectivele mărci comerciale, logo-uri și semne distinctive fără autorizația proprietarului sau licența de utilizare a acestora.

Responsabilități

Suspendarea site-ului web

Funcționarea Site-ului este susținută de servere ale furnizorilor de servicii, conectate prin intermediul infrastructurilor de comunicații publice și private.

Proprietarul Site-ului va face tot posibilul pentru a garanta buna funcționare a acestuia, cu toate acestea, nu poate garanta absența întreruperilor din motive tehnice în vederea efectuării lucrărilor de reparații și/sau întreținere sau lipsă de acoperire sau defecțiuni la echipamente și/sau rețele necesare pentru transmiterea datelor, care sunt în afara controlului său.

Astfel, accesul la Site poate fi suspendat din motive de forță majoră (cauze imprevizibile sau care, prevăzute sau previzibile, sunt inevitabile) precum cele exprimate mai jos cu titlu de enumerare, dar fără limitare:

  • Defecțiuni în alimentarea rețelei electrice sau telefonice,
  • Atacurile de viruși asupra serverelor care acceptă site-ul web,
  • erori ale utilizatorului la accesarea site-ului web,
  • Incendii, inundații, cutremure sau alte acte ale naturii,
  • Greve sau dispute de muncă,
  • Conflicte militare sau alte situații de forță majoră.

Proprietarul Site-ului este exonerat de orice tip de răspundere în cazul în care se materializează vreuna dintre circumstanțele indicate în prezenta prevedere.

Responsabilitatea utilizatorului

Utilizatorul va folosi Site-ul pe propriul risc. Prin accesarea acestuia, sunteți obligat să îl utilizați în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și codurilor etice, precum și cu condițiile cuprinse în acești Termeni de utilizare.

Nerespectarea oricăreia dintre regulile cuprinse în prezentele Condiții sau în legislația în care acestea sunt protejate, va da naștere la răspunderea Utilizatorului față de proprietarul Site-ului și/sau față de terți, pentru orice prejudiciu sau prejudiciu care ar putea să fie cauzată ca urmare a încălcării menționate, indiferent dacă aceasta implică materializarea unei fapte ilegale, a unei sancțiuni administrative, a unei contravenții sau a unei infracțiuni și va da dreptul proprietarului site-ului de a-și cere, după caz, răspunderea în materie civilă, administrativ, de muncă sau penal care poate corespunde.

Responsabilitatea proprietarului

Proprietarul Website-ului nu este responsabil pentru nicio daune cauzate Utilizatorului sau terților ca urmare a unei încălcări imputabile Utilizatorului sau pentru modificarea echipamentului Utilizatorului.

De asemenea, nu își asumă nicio responsabilitate pentru interferențe nelegitime prin utilizarea virușilor informatici sau a oricărei alte surse, utilizarea necorespunzătoare a Site-ului de către Utilizator sau erori de securitate cauzate de funcționarea incorectă a echipamentului terminal utilizat de Utilizator.

Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul nu poate, în niciun moment, să modifice, să altereze sau să șteargă nicio dată, informație, conținut sau element sau conținut care este inclus în Website.

Utilizatorul trebuie să utilizeze serviciile pe care le punem la dispoziție cu sârguință, corect și legal. Neputând, în niciun caz, să difuzeze conținut sau propagandă de natură rasistă, pornografică, xenofobă sau care în general pledează pentru acte criminale, violente sau denigratoare pentru persoane și drepturile fundamentale.

Utilizatorul nu poate include software, viruși, malware sau orice alt agent dăunător pentru sistemele informatice care ar putea deteriora sau altera dispozitivele sau terminalele companiei sau ale altor Utilizatori.

Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru orice daune care ar putea fi cauzate prin încălcarea condițiilor și obligațiilor prevăzute în aceste Condiții.

Utilizatorului îi este interzis să transmită, să includă sau să difuzeze reclame proprii sau terților prin orice mijloace disponibile pe site-ul nostru, dacă nu a obținut autorizația expresă a proprietarului acesteia.

Hiperlinkuri

Mențiunile care pot fi făcute pe Site către alte site-uri web ale terților vor avea caracter pur informativ. Proprietarul Site-ului nu dezvoltă sau gestionează paginile menționate și nici nu este proprietarul adreselor de Internet menționate mai sus decât dacă este specificat în mod expres. Prin urmare, nu va fi responsabilă pentru conținuturile pe care le încorporează, nici pentru daunele sau pierderile derivate din accesul menționat, nici pentru cele generate de serviciile pe care le furnizează.

Proprietarul Site-ului autorizează stabilirea de link-uri și hyperlink-uri din alte pagini web. Cu toate acestea, oricine intenționează să stabilească o legătură între site-ul său web și Website va face acest lucru respectând următoarele condiții:

  • Pagina web în care se stabilește link-ul nu va conține informații sau conținut ilicit, contrar bunelor moravuri, bunelor obiceiuri, ordinii publice sau oricăror drepturi ale terților.
  • Nu va fi declarat sau implicat că proprietarul Site-ului a autorizat în mod expres linkul sau a supravegheat, asumat sau recomandat în vreun fel serviciile oferite sau puse la dispoziție pe site-ul care stabilește legătura cu Pagina. Web. Din acest motiv, se recomandă oricui care navighează pe Site-ul să fie extrem de precaut în evaluarea și utilizarea informațiilor, conținutului și serviciilor de pe site-urile legate.
  • Stabilirea link-ului nu presupune, în niciun caz, existența unor relații între proprietarul Site-ului și proprietarul site-ului în care este încorporat respectivul link.

Protecția datelor cu caracter personal

Proprietarul Site-ului se obligă să trateze datele personale ale Utilizatorului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în materie. Concret, se obligă să aplice prevederile LO 15/1999, din 13 decembrie, privind protecția datelor cu caracter personal, în Decretul regal 1720/2007, din 19 ianuarie, prin care se aprobă Regulamentul de dezvoltare a LOPD și în Datele generale. Regulamentul de protectie 679/2016 din 27 aprilie 2016.

Informații complete despre această problemă pot fi găsite în Politica noastră de confidențialitate.

Legislație aplicabilă

Acele relații stabilite între Utilizator și proprietarul Site-ului vor fi guvernate de prevederile legislației în vigoare în raport cu reglementările aplicabile și cu jurisdicția competentă, fiind aplicabile regulile Sistemului juridic spaniol.

Pentru acele cazuri în care este posibilă supunerea voluntară la o anumită jurisdicție, proprietarul Site-ului și Utilizatorul, renunțând în mod expres la orice altă jurisdicție, se vor supune instanțelor și tribunalelor din comunitatea Madrid.