babu wasannin aljanu da yawa amma yana da kyau 10/10

amsar